Bytomskie Centrum Rehabilitacji i SPA

tel. 664 284 404

info@spa-medica.pl

Oznaczenie projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy SPA-Medica poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia centrum fizjoterapii"

Beneficjent: SPA-Medica Lucyna Spałek-Tybor

Wartość projektu: 79 822,04 PLN

Wartość dofinansowania: 38 931,10 PLN

Regionalny Program  Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl.